מעולם לא נתתי לבית הספר להפריע להשכלתי.

- מרק טווין

9.8
 
  
"בין המרכאות" - כל הזכויות שמורות ©