השחיתות הנהוגה בקרב קברניטי המדינה תמיד מדווחת בזמן עבר.

7.8
 
  
"בין המרכאות" - כל הזכויות שמורות ©