השחיתות הנהוגה בקרב קברניטי המדינה תמיד מדווחת בזמן עבר.

7.6
 
  
"בין המרכאות" - כל הזכויות שמורות ©