איפה מילת היחס? אין פה מילת יחס. יש פה מילת יחס!

- מורה ללשון
{ מקיף ז', באר-שבע }

8.3
 
  
"בין המרכאות" - כל הזכויות שמורות ©