מטרת השנה החדשה היא לא שתהיה לנו שנה חדשה - המטרה היא שתהיה לנו גישה חדשה.

- לא ידוע

8.5
 
  
"בין המרכאות" - כל הזכויות שמורות ©