לפי כל חוקי האווירודינמיקה, ואף על פי ניסויים במנהרת אוויר, הוכח שהדבורה אינה יכולה לעוף. אורכה ורוחבה, ביחס לגודל כנפיה, אינם מאפשרים לה זאת. אך היות והדבורה כלל אינה מודעת לכך - היא עפה, וגם מייצרת דבש... האמן בעצמך וגם אתה תוכל לעוף!

- לא ידוע

10
 
  
"בין המרכאות" - כל הזכויות שמורות ©