לא צריך לירות בכל הפוליטיקאים, צריך להשאיר אחד לארכיון.

- לא ידוע

10
 
  
"בין המרכאות" - כל הזכויות שמורות ©