חולשה אחת של מישהו היא החוזק של כל אויביו.

- לא ידוע

8.3
 
  
"בין המרכאות" - כל הזכויות שמורות ©