ככל שנושא הקורס כללי יותר, כך קטנים סיכוייך ללמוד בו דבר מה.

9.1
 
  
"בין המרכאות" - כל הזכויות שמורות ©