חברות השקעה יממנו רק פרוייקטים שתוצאתם ידועה מראש.

8.5
 
  
"בין המרכאות" - כל הזכויות שמורות ©