קשה להעמיד-פנים שאתה אוהב מישהי כשזאת לא המציאות. קשה הרבה יותר להעמיד פנים שאתה לא אוהב מישהי, כשזאת כן.

- לא ידוע

9.8
 
  
"בין המרכאות" - כל הזכויות שמורות ©