בואו נחשוב שאנחנו הקונגרס היהודי. בואו נדמיין שאנחנו הקונגרס הציוני. ואני הרצל! למרות שאין לי שפם וזקן.

- מורה להיסטוריה

8.7
 
  
"בין המרכאות" - כל הזכויות שמורות ©