מיליון מילים לא יחזירו אותך,
אני יודע כי אמרתי את כולן,
מיליון דמעות לא ישיבו אותך,
אני יודע כי כבר הזלתי אותן.

- לא ידוע

9.9
 
  
"בין המרכאות" - כל הזכויות שמורות ©