אם תתאמת תורת היחסות שלי, תכריז עליי גרמניה שגרמני אנוכי, ואילו צרפת תטען שאני אזרח העולם. אך אם יוכח שתורת היחסית שלי בשקר יסודה, תטען צרפת שאני גרמני, ואילו גרמניה תטען שאני יהודי.

- אלברט אינשטיין

9.8
 
  
"בין המרכאות" - כל הזכויות שמורות ©