שלח עיניך לאור השמש ולא תראה את הצללים.

- הלן קלר

9.6
 
  
"בין המרכאות" - כל הזכויות שמורות ©