שלום יבוא כאשר הערבים יאהבו את ילדיהם יותר משהם שונאים אותנו.

- גולדה מאיר

9.4
 
  
"בין המרכאות" - כל הזכויות שמורות ©