לא יהיה לכם מועד ב', והמנהלת רוכבת מעלי!

- מורה למתמטיקה
{ חט"ב רבין, אזור }

10
 
  
"בין המרכאות" - כל הזכויות שמורות ©