חדות היא היכולת לקחת מצב מובן מאליו ולנתחו כך שאם לא תשנה את פני הדברים - תשנה את פני המחשבה.

- עומר א

8.3
 
  
"בין המרכאות" - כל הזכויות שמורות ©