דע להעמיד את הגבול הדק בין ציפייה גבוהה מהעצמי לשנאת העצמי. האחד מועיל, השני מוביל להרס כל מה שבנית.

- עומר א

7.9
 
  
"בין המרכאות" - כל הזכויות שמורות ©