ונמצא כי במקום שאין צדק אמיתי אין מקום לחברה המאוחדת בברית החוק, ועל כן אין שם אלא אספסוף בלול שאינו ראוי לשם "עם" - על כרחך אתה אומר שבמקום שאין צדק אין כל מדינה כלל.

- אוגוסטינוס
{ מתוך הספר "עיר האלוהים", ספר 19, פרק 21 }

10
 
  
"בין המרכאות" - כל הזכויות שמורות ©