לא באטריבוט הממלכתי, אלא בהתרכזות האומה העברית והתערותה במולדת כאומה שוות זכויות במשפחת העמים החופשיים, בה אני רואה את מהותה של הציונות.

- דוד בן-גוריון

8.4
 
  
"בין המרכאות" - כל הזכויות שמורות ©