פחדנו מן הזולת נובע מן העובדה שהוא חפץ להופכנו לקרש קפיצה למטרותיו.

- אנדרה מורואה

8.5
 
  
"בין המרכאות" - כל הזכויות שמורות ©