מדינת ישראל אינה סובלת מציאות מדבר בתוכה. אם המדינה לא תחסל את המדבר, עלול המדבר לחסל את המדינה. הרצועה הצרה שבין יפו לחיפה ברוחב של 15-20 ק"מ, המכילה את רובו הגדול של העם בישראל, לא תעמוד לאורך ימים בלי יישוב רב ומבוצר במרחבי הדרום והנגב.

- דוד בן-גוריון
{ מתוך נאום "משמעות הנגב" (ה-17 בינואר, 1955) }

8.8
 
  
"בין המרכאות" - כל הזכויות שמורות ©