בבורסה, אריות מרוויחים כסף ונמרים מרוויחים כסף, אבל כבשים נשחטות.

- ג'קסון בראון

- -
 
  
"בין המרכאות" - כל הזכויות שמורות ©