זה האנוש הקטן לכאורה, לכשירצה, הרי הוא כוח שאין לנצחו.

- מקסים גורקי

- -
 
  
"בין המרכאות" - כל הזכויות שמורות ©