בכל מקום טבע האדם הוא לשאת את עיניו למעלה, הואיל ומקורו באל ואליו הוא עתיד לשוב.

- אגריפס

7.6
 
  
"בין המרכאות" - כל הזכויות שמורות ©