האגדה היא קניין משותף של כל חברי משפחת העמים, של בני שם, חם ויפת. הבדלי דם ודת, זמן ומקום אינם משנים אלא את גופה או את לבושה, ואולם הנפש אחת היא בכולם.

- עמונאל בן-גוריון

6.5
 
  
"בין המרכאות" - כל הזכויות שמורות ©