מורה: הבאת קמח?

תלמיד: מה?! על מה אתה מדבר?

מורה: קמח לעוגה.

תלמיד: איזה עוגה?

מורה: עוגה למסיבת פרידה שלך... אתה יורד ל-4 יח"ל. ביי ביי!

- מורה למתמטיקה
{ בית-ספר הימלפרב }

9.1
 
  
"בין המרכאות" - כל הזכויות שמורות ©